AEnB2UpmEHxuffu4hXvM2w56bsa44FOvycjnQDKn38v_1eCNL14cKYFDmu-_RnqKpzZ5NWS5MR8XfhWzZLy8Mr0kh3

Årsredovisning

Finansiella rapporter

Vi gör vägen till en bra årsredovisning enkel

De finansiella rapporterna är grunden för bolagets kommunikation med investerarna. Årsredovisningen skapar en helhet i investerarnas bild av ditt bolag. Ofta integreras även bolagets hållbarhetsredovisning i årsredovisningen.

Vi har lång erfarenhet av att producera både årsredovisningar och hållbarhetsredovisningar och kan stödja dig i hela eller delar av processen. Vi kan hjälpa dig med allt från idéarbete, budskapsformulering och konceptutveckling till design, formgivning projektledning och produktion av årsredovisningen. Vi kan även guida i regelverken.

 

Årsredovisningen kan återanvändas i flera kanaler. Vi erbjuder olika lösningar för digitala årsredovisningar. Komplettera till exempel er årsredovisning med en digital kortversion, One Pager, som integreras med bolagets hemsida.

ESEF-rapporteringen ställer nya krav på er årsredovisningsprocess. Samma lösning passar inte för alla bolag och vi kan hjälpa dig att hitta den mjukvarulösning som passar just ditt bolag.