Årsredovisning

Investor relations

Vi gör vägen till en bra årsredovisning enkel

De finansiella rapporterna är grunden för bolagets kommunikation med investerarna och årsredovisningen är en skapar en helhet i investerarnas bild av ditt bolag.

 

Vi har lång erfarenhet av årsredovisningar och kan stödja dig i hela processen eller med delar. Vi kan hjälpa dig med allt från idéarbete, budskapsformulering och konceptutveckling till form/design, projektledning och produktion. Vi kan guida i regelverken.

 

Från och med årsredovisningen för 2020 kommer ESEF-rapporteringen att ställa nya krav på er årsredovisningsprocess. Samma lösning passar inte för alla bolag och vi kan hjälpa dig att hitta den mjukvarulösning som passar just ditt bolag.

 

Årsredovisningen kan återanvändas i fler kanaler. Vi erbjuder olika lösningar för digitala årsredovisningar. Komplettera till exempel er årsredovisning med en digital kortversion, One Pager, som integreras med bolagets hemsida.