top of page
AEnB2UpmEHxuffu4hXvM2w56bsa44FOvycjnQDKn38v_1eCNL14cKYFDmu-_RnqKpzZ5NWS5MR8XfhWzZLy8Mr0kh3

Årsredovisning

Finansiella rapporter

Vi gör vägen till en bra årsredovisning enkel

De finansiella rapporterna är grunden för bolagets kommunikation med investerarna. Årsredovisningen skapar en helhet i investerarnas bild av ditt bolag. Ofta integreras även bolagets hållbarhetsredovisning i årsredovisningen.

Vi har lång erfarenhet av att producera både årsredovisningar och hållbarhetsredovisningar och kan stödja dig i hela eller delar av processen. Vi kan hjälpa dig med allt från idéarbete, budskapsformulering och konceptutveckling till design, formgivning projektledning och produktion av årsredovisningen. Vi kan även guida i regelverken.

 

Årsredovisningen kan återanvändas i flera kanaler. Vi erbjuder olika lösningar för digitala årsredovisningar. Komplettera till exempel er årsredovisning med en digital kortversion, One Pager, som integreras med bolagets hemsida.

ESEF-rapporteringen ställer nya krav på er årsredovisningsprocess. Samma lösning passar inte för alla bolag och vi kan hjälpa dig att hitta den mjukvarulösning som passar just ditt bolag.

bottom of page