I'm%2520releasing%2520my%2520series%2520

Tjänster

 

Corporate Communication

Effektiv företagskommunikation stöttar affären och bolagets väg mot målet

Effektiv företagskommunikation är ett viktigt verktyg som hjälper dig att genomföra dina strategier för bolaget, stärka relationer till både kunder, medarbetare, investerare och samhället i stort.

 

Vi är en partner i er kommunikation hela vägen från strategiformulering till det praktiska. Tillsammans med er bygger en stark plattform för kommunikationen som fungerar – både externt och internt.

 

Med utgångpunkt i bolagets nuläge, mål och förutsättningar tar vi fram budskap och strategier för att tydliggöra och stärka bilden av ditt bolag.

 

Därefter omsätter vi planen i praktik kommunikation. Vi hjälper dig att välja och utveckla kanaler där bolaget ska arbeta såsom webb och intranät, traditionella och sociala media. Vi finns där som stöd i det praktiska arbetet att löpande formulera och uttrycka budskap och nyheter.

 

Vi är en kommunikationspartner till dig och ditt bolag. Det betyder att vi arbetar långsiktigt. Vi vill lära känna dig och ditt bolag för att resultatet ska bli så bra som möjligt!

Läs mer om vårt erbjudande inom Corporate Communication