AEnB2UpmEHxuffu4hXvM2w56bsa44FOvycjnQDKn38v_1eCNL14cKYFDmu-_RnqKpzZ5NWS5MR8XfhWzZLy8Mr0kh3

Delårsrapport

Finansiella rapporter

Vi hittar det viktigaste budskapet som når genom bruset

De finansiella rapporterna lägger grunden för din kommunikation med investerarna. I delårsrapporten finns den senast uppdaterade bilden. Det är det mest kritiska verktyget för en investerare i bedömningen av ditt bolags aktie. 

I delårsrapporteringen kan vi hjälpa till med allt från strategisk rådgivning till textarbete inklusive VD-ord, struktur, projektledning, layout och mallar samt publicering. Vi använder oss av vår samlade kunskap kring Investor Relations för att ni både ska uppfylla regelverkskraven men också på bästa sätt nå ut med ert budskap och skapa en god förståelse för hur verksamheten utvecklas.