top of page
AEnB2UpmEHxuffu4hXvM2w56bsa44FOvycjnQDKn38v_1eCNL14cKYFDmu-_RnqKpzZ5NWS5MR8XfhWzZLy8Mr0kh3

ESEF

Investor relations

Vi guidar er genom ESEF och årsredovisningsprocessen
Vad är ESEF?

Från och bokslutet för 2020 kommer alla bolag som rapporterar enligt IFRS och med aktier eller andra instrument (t.ex. obligationer) noterade på en reglerad marknad behöva lämna in sin årsredovisning i ett nytt format, iXBRL, istället för som tidigare i pdf-format.

 

Syftet med det nya formatet ESEF, European Single Electronic Format, är att bolagens huvudräkningar (resultaträkning, balansräkning, kassaflödesrapport och förändringar i eget kapital) taggas enligt en gemensam taxonomi som regleras av ESMA, European Securities and Markets Authority.


Hur påverkar detta årsredovisningsprocessen?

Inför ert kommande årsredovisningsarbete måste ditt bolag planera för det nya regelverket och inkludera det i arbetsprocessen. Du måste välja en teknisk leverantör som hjälper dig att göra taggningen och skapa iXBRL-formatet av årsredovisningen.

 

Vad kan Korp hjälpa er med?

Beroende på vilken lösning ni väljer så kommer denna nya pusselbit att behöva planeras in i er årsredovisningsprocess. Vi hjälper till och lägger upp årsredovisningsplanerna på ett sådant sätt att taggningen kommer in i processen. Vi kan också bistå med hjälp i själva taggningen och naturligtvis när ni skapar slutprodukten i iXBRL.

bottom of page