ESEF

 

Välkommen till ESEF-webinar och presentation av Invoke!

 

29 september 2020, 11:00-12:00 CET

ESEF (European Single Electronic Format) är det nya formatet som kommer beröra alla bolag med instrument noterade på en reglerad marknad. De årsredovisningar som lämnas in till FI och Bolagsverket – ofta PDF – måste nu göras i nya filformat (iXBRL/XHTML) med utökade data.


Det ställer därför krav på att bolag har tillgång till mjukvara som kan hantera denna data. ESEF innebär att huvudräkningar måste ”taggas” digitalt med XBRL-taggar enligt en på förhand bestämd taxonomi. Mjukvaran sätter en virtuell tagg på en post i huvudräkningen så att myndigheter kan identifiera och automatisera bland annat översättningar. Taggningen kan göras av bolagen själva eller överlåtas till konsulter. För att skapa filer i det nya formatet (iXBRL/XHTML) och utforma bolagets taxonomi behövs dock nu särskilda program.​

Vi har undersökt olika ESEF-lösningar för att kunna presentera alternativa lösningar för våra kunder, då vi ser att behoven skiljer sig beroende på hur bolagen arbetar i sin årsredovisningsprocess.

Invoke erbjuder en lösning för taggning och skapande av digitala årsredovisningar som vi tittat på. Det är en så kallad molnlösning utan installerade programvaror på lokala datorer som kan integrera framvagn och bakvagn till färdigtaggade digitala årsredovisningar. Lösningen är oberoende av med vilket program årsredovisningen är framtagen. Invoke är ett franskt bolag som länge erbjudit XBRL-lösningar för digitala årsredovisningar inom bl.a. finansindustrin, t.ex. Swedbank, Bluestep och Erik Penser.

På agendan:​

  • Vad är ESEF och hur kommer det att påverka er rapporteringsprocess?

  • Hur man rapporterar under ESEF - Demo med Invokes lösning

  • Q&A

Tid och datum: 29 september 2020, 11:00-12:00 CET

Webinaret hålls på engelska.

Vilken ESEF-lösning är bäst för oss?

 

Funderar du på vad ESEF innebär för ditt bolag och hur ni ska arbeta med ESEF kommande säsong? Kontakta oss redan nu om ni har frågor och hur ni ska framtidssäkra er årsredovisning!

Tack för ditt meddelande!