top of page
AEnB2UpmEHxuffu4hXvM2w56bsa44FOvycjnQDKn38v_1eCNL14cKYFDmu-_RnqKpzZ5NWS5MR8XfhWzZLy8Mr0kh3
Tjänster

 

Finansiella rapporter

Finansiella rapporter är grunden för bolagets investerarkommunikation

Finansiella rapporter är grunden för bolagets kommunikation med investerarna. Delårsrapporten kommunicerar periodens resultat. I årsredovisningen får investerarna en helhetsbild av ditt företag.

Utveckling, produktion och design av årsredovisningar och delårsrapporter

Korp Kommunikation har många års erfarenhet av att stödja kunder med finansiell rapportering:  årsredovisningar, hållbarhetsredovisningar och delårsrapporter, och har alltid koll på både regelverk och de senaste trenderna.

 

Vi hjälper ditt företag genom hela eller delar av processen – idé, budskap, konceptutveckling, textproduktion och design.

Digital årsredovisning

Årsredovisningen kan återanvändas i flera kanaler. Vi erbjuder olika lösningar för digitala årsredovisningar. Komplettera till exempel er årsredovisning med en digital kortversion som integreras med bolagets hemsida.

Börsnotering

Ska ditt bolag noteras? Hos oss får du hjälp att navigera genom de regelverk och ramverk som alla noterade bolag behöver förhålla sig till. Vi hjälper även till med prospekt inför börsintroduktioner (IPO).

Läs mer om vårt erbjudande inom finansiella rapporter
Hör av dig till oss! 
bottom of page