AEnB2UpmEHxuffu4hXvM2w56bsa44FOvycjnQDKn38v_1eCNL14cKYFDmu-_RnqKpzZ5NWS5MR8XfhWzZLy8Mr0kh3

Tjänster

 

Finansiella rapporter

Finansiella rapporter är grunden för bolagets investerarkommunikation

Finansiella rapporter är grunden för bolagets kommunikation med investerarna. Delårsrapporten kommunicerar periodens resultat. I årsredovisningen får investerarna en helhetsbild av ditt företag.

Korp kommunikation har många års erfarenhet av finansiell rapportering:  årsredovisningar, hållbarhetsredovisningar och delårsrapporter, och har alltid koll på de senaste trenderna. Vi stödjer ditt företag genom hela eller delar av processen – idé, budskap, konceptutveckling och design.

Ska ditt bolag noteras? Hos oss får du hjälp att navigera genom de regelverk och ramverk som alla noterade bolag behöver förhålla sig till. Vi hjälper även till med prospekt inför börsintroduktioner (IPO).

Läs mer om vårt erbjudande inom finansiella rapporter
Hör av dig till oss!