top of page
AEnB2UpmEHxuffu4hXvM2w56bsa44FOvycjnQDKn38v_1eCNL14cKYFDmu-_RnqKpzZ5NWS5MR8XfhWzZLy8Mr0kh3

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhet

Vad är en hållbarhetsrapport?

Syftet med en hållbarhetsrapport är att presentera ett företags arbete med hållbarhetsfrågor och redovisa vilka framsteg som har gjorts under året. Hållbarhetsrapporten kallas ibland "hållbarhetsredovisning" eller "miljöredovisning".

 

Rapporten ska ge läsaren information om verksamhetens konsekvenser för miljö, sociala förhållanden, personal, respekt för mänskliga rättigheter och motverkande av korruption.

Hur gör man en hållbarhetsrapport?

Hållbarhetsrapporten utgår från företagets hållbarhetsstrategi och det hållbarhetsarbete som har gjorts under året. För att få struktur på sin hållbarhetsrapportering använder många företag ett hållbarhetsramverk som till exempel GRI, SASB eller TCDF. Hållbarhetsrapporten utformas ofta som en del av årsredovisningen, men kan även publiceras som en separat bilaga.

Om ni inte har egna resurser och kompetens inom hållbarhet kan det vara en bra start hjälp av någon, om än bara inledningsvis. På så sätt kan ni enkelt få en överblick och bild av var ni ska börja och var ni kan hitta information. Det behöver inte vara dyrt och det betalar sig ofta.

Vem måste hållbarhetsrapportera?

I Sverige är företag av en viss storlek skyldiga att hållbarhetsrapportera. Lagen innefattar företag som uppfyller två eller tre av följande villkor, under båda de två senaste räkenskapsåren: fler än 250 anställda, en balansomslutning på mer än 175 miljoner kronor eller en nettoomsättning på över 350 miljoner.

​​

bottom of page