top of page
AEnB2UpmEHxuffu4hXvM2w56bsa44FOvycjnQDKn38v_1eCNL14cKYFDmu-_RnqKpzZ5NWS5MR8XfhWzZLy8Mr0kh3

Hållbarhetsstrategi

Mer om hållbarhet

Hållbarhetsstrategin är grunden för ett bra hållbarhetsarbete som gör skillnad.

 

Ett bra sätt att lägga grunden för en hållbarhetsstrategi är att inleda med följande steg:

  • Gör en omvärldsanalys och läs in er. Vilka regler och lagar måste vi följa? Vad gör våra konkurrenter?
     

  • Gör en intressentanalys och väsentlighetsanalys. Vilka är våra intressenter och vilka är de avgörande hållbarhetsfrågorna för dem?
     

  • Sätt mål. Var kan vi göra störst skillnad för våra intressenter? Finns det något hållbarhetsramverk som kan passa er verksamhet? Sätt mål, och se hur de kan integreras i er existerande affärsplan.
     

När det sedan är dags för hållbarhetsrapporteringen, vilket alla företag som uppfyller vissa kriterier kring storlek och omsättning är ålagda att göra, bör de första stegen ha lagt en grund som gör att det finns något viktigt att rapportera om!

De flesta företag behöver hjälp

För att komma igång, är det viktigt att få en bild av vilken kompetens som behövs respektive finns i företaget. Om ditt bolag saknar in-house kompetens går det förstås att läsa sig till mycket själv. Men utvärdera även möjligheterna att rekrytera eller ta hjälp utifrån. Det kan göra det enklare för ditt företag att ta de första stegen i hållbarhetsarbetet.

bottom of page