I'm%2520releasing%2520my%2520series%2520

Internkommunikation

Corporate Communication

Effektiv internkommunikation är en katalysator för att genomföra dina strategier.

Effektiv internkommunikation är en katalysator för att kunna genomföra affärsplaner, strategier och visioner internt. Kommunikation bygger på engagerade ledare, men också en genomtänkt mix av insatser i olika kanaler anpassade till medarbetarnas situation.

 

Vi hjälper dig att utforma och genomföra din interna kommunikationsplan och förändringsarbete med både långsiktiga aktiviteter och snabba insatser vid behov. Det kan vara chefskonferenser, digitala möten, film eller innehållsproduktion (text, video, klipp) på intranätet.