top of page
AEnB2UpmEHxuffu4hXvM2w56bsa44FOvycjnQDKn38v_1eCNL14cKYFDmu-_RnqKpzZ5NWS5MR8XfhWzZLy8Mr0kh3

Internkommunikation

Corporate Communications

Effektiv internkommunikation är en katalysator för att genomföra dina strategier.

Effektiv internkommunikation är en katalysator för att kunna genomföra affärsplaner, strategier och visioner internt. Kommunikation bygger på engagerade ledare, men också en genomtänkt mix av insatser i olika kanaler anpassade till medarbetarnas situation.

 

Vi hjälper dig att utforma och genomföra din interna kommunikationsplan och förändringsarbete med både långsiktiga aktiviteter och snabba insatser vid behov. Det kan vara chefskonferenser, digitala möten, film eller innehållsproduktion (text, video, klipp) på intranätet.

bottom of page