top of page
AEnB2UpmEHxuffu4hXvM2w56bsa44FOvycjnQDKn38v_1eCNL14cKYFDmu-_RnqKpzZ5NWS5MR8XfhWzZLy8Mr0kh3

Investor Targeting

Investor Relations

Ett strategiskt arbete med dina investerarrelationer lönar sig i längden

Vår målsättning är att stödja våra kunder i att skapa goda och effektiva investerarrelationer. Vi tar utgångspunkt i en en s.k. Perception Study – en undersökning hur investerare, analytiker och media uppfattar ert bolag och er kommunikation.

Gemensamt med er tar vi sedan fram mål, strategi och en plan för era investerarrelationer. Vi utvecklar er investment story och tar fram budskap och gör sedan investerarpresentationer och förslag på innehåll till hemsidan och rapporter. Tillsammans med er planerar vi och genomför investerarmöten, roadshows och kapitalmarknadsdagar men även löpande uppföljning och kontakt med investerare och analytiker.

bottom of page