Investor targeting

Investor relations

Ett strategiskt arbete med dina investerarrelationer lönar sig i längden

Vår målsättning är att stödja våra kunder i att skapa goda och effektiva investerarrelationer. Vi tar utgångspunkt i en en s.k. Perception Study – en undersökning hur investerare, analytiker och media uppfattar ert bolag och er kommunikation.

Gemensamt med er tar vi sedan fram mål, strategin och en plan för era investerarrelationer. Vi utvecklar er investment story och tar fram budskap och gör sedan investerarpresentationer och förslag på innehåll till hemsidan och rapporter. Tillsammans med er planerar vi och genomför investerarmöten, roadshows och kapitalmarknadsdagar men även löpande uppföljning och kontakt med investerare och analytiker.