top of page

Annehem investor story & årsredovisning

Annehem, ett företag i fastighetsbranschen, valde i år att ta hjälp av Korp för produktion av årsredovisningen.

Annehem är ett nordiskt fastighetsbolag med hållbarhetsfokus. Företaget hade ett behov av att förtydliga sin strategi och sin investment story, för att sedan ta ett omtag på årsredovisningen.  Korp har hjälpt till genom hela processen, från strategisk workshop och ny investor story till färdig årsredovisning. 


Linna Österman, kundansvarig, kommenterar: 

"Genom att skapa en ny investment story hjälpte vi Annehem att skapa en tydlighet i sitt bolag, både innehållsmäsigt och varumärkesmässigt. Detta omsattes sedan i årsredovisningen, både i nytt utseende och nytt innehåll. Det har varit ett mycket spännande samarbete!"


I projektet har Korp tagit ett helhetsansvar - från projektledning, koncept och innehållsproduktion, till framtagande av ny form och produktion.


Behöver du också hjälp med ett kommunikationsprojekt?
bottom of page