top of page

Intea årsredovisning 2022

Intea, ett snabbväxande fastighetsbolag, satsar mycket på design och material i sina årsredovisningar.

Intea är ett snabbväxande fastighetsbolag inom social infrastruktur och inom kort på väg mot börsen. 


Intea satsar mycket på design och material i sina årsredovisningar, och utöver sin digitala publicerade de även en elegant produktion med linneomslag och guldtryck.


I årets projekt stod Korp Kommunikation för design, text och produktion.

Behöver du också hjälp med ett kommunikationsprojekt?
bottom of page