Tjänster

Media & PR

Lägg grunden för långsiktiga medierelationer

Att synas i medier är värdefullt. Med en bra strategi och rätt verktyg kan företagets budskap både bli trovärdiga och räcka långt. 

Med bra PR kan företag synas utan att köpa reklamplats. Men att nå ut till media är inte självklart. För att lyckas måste man förstå hur journalister arbetar, hur nyheter värderas och hur det nya medielandskapet fungerar.

Det första steget är en långsiktig strategi och välfungerande rutiner. Sedan hittar vi tillsammans kreativa sätt att väcka intresse för företaget, både i traditionella och sociala medier. 

Läs mer om vårt erbjudande inom Media & PR
Krishantering