top of page

Medierelationer

Media & PR

Med rätt strategi och verktyg blir företagets budskap trovärdiga och räcker långt.

Att synas i medier är värdefullt. Med en bra strategi och rätt verktyg kan företagets budskap både bli trovärdiga och räcka långt.  Med bra PR kan företag synas utan att köpa reklamplats. Men att nå ut till media är inte självklart. Med kunskap om hur media arbetar och hjälper vi dig att bygga upp relationer i traditionella, digitala och sociala medier.  ​

Det första steget är en långsiktig strategi och välfungerande rutiner. Sedan hittar vi tillsammans kreativa sätt att väcka intresse för företaget, både i traditionella och sociala medier. 

bottom of page