top of page

Dags att välja format för nästa årsredovisning? Här är de senaste trenderna

Varje år väljer börsbolagens årsredovisningsteam hur årsredovisningen ska utformas. En fråga är då ofta, ska vi ha kvar det traditionella formatet – stående pdf i A4 – eller ska vi förändra oss i år och använda webben bättre? Linna Österman, VD på Korp Kommunikation, ger sin syn på trender inom årsredovisningsformat.


Förr var det självklart. Årsredovisningen skulle tryckas och postas ut till samtliga aktieägare.

Sedan många år har de tryckta upplagorna minskat och de flesta läser eller hämtar sin årsredovisning på webben.

- Visst, de flesta börsbolag väljer fortfarande traditionella format som är utformade och anpassade för tryck. Men samtidigt syns generella tendenser mot mer användarvänliga format och utformning bland börsbolagens årsredovisningar, säger Linna Österman, VD på Korp Kommunikation.


Digitala format på uppgång

- Nätet är det naturliga stället att hitta information, och det gäller förstås även finansiell information. Vi kommer från ett traditionellt format som ger struktur, översikt och helhet, där de flesta känner sig bekväma.


- Samtidigt vänjer sig publiken vid digital läsning. Jag tror att bolagen är redo att stegvis ta nya digitala grepp som passar deras läsare, säger Linna.Skillnader mellan stora och mindre företag

Linna ser skillnader mellan bolag i olika storlekar. Large Cap-bolagen, som har mer resurser och men ofta en större informationsmängd att hantera, satsar i högre utsträckning på interaktivitet. Bolagen inom Small Cap har i högre grad använt sig av det enkla liggande formatet som är lätt att anpassa till den digitala läsaren.


- Min gissning är att många Small Cap-bolag samtidigt valt att avstå helt från att trycka sin årsredovisning, säger Linna.


Framtiden: mer webbvänliga format

- Det kommer nya möjligheter att paketera och göra årsredovisningarna tillgängliga för användarna. Jag tror att vi kommer att se att bolagen göra fler olika val beroende på vad som passar deras situation. Men generellt går trenden mot mer läsvänliga format på webben, säger Linna Österman.


Läs mer i Korp Kommunikations rapport

Före sommaren gjorde Korp Kommunikation en genomgång av börsbolagens val av format för årsredovisningen 2020 – och hur bolagen anpassat sina årsredovisningar för digitala kanaler.


I undersökningen har vi gått igenom samtliga årsredovisningar för 2020 publicerade av bolag på Nasdaq OMX Stockholms Large Cap-, Mid Cap- och Small Cap-listor till och med maj 2021 (Large Cap och Mid Cap) och till och med 10 juni 2021 (Small Cap).


Läs hela rapporten: Vilket format valde börsbolagen på sina årsredovisningar 2020?


bottom of page