top of page

Famlar ni också i hållbarhetsdjungeln?

Hållbarhetsrapportering har länge varit en ganska fri spelplan och många bolag har famlat i en djungel av direktiv, ramverk och förkortningar. Snart blir det tydligare vad som gäller för hållbarhetsrapportering.

Alla bolag med en viss storlek måste idag göra en hållbarhetsrapport enligt den svenska årsredovisningslagen. Men det är ett ganska fritt utrymme för tolkning av hur detta ska göras. Många saknar tydligare regler för vad som faktiskt måste redovisas och hur. Nu kommer snart en ny lag som gör det tydligare.


Nya regler gör det tydligare

Bestämmelserna i vår årsredovisningslag kommer från EU-direktivet ”Non Financial Reporting Directive (NFRD). EU-kommissionen har nu antagit ett förslag till direktiv som ska ersätta NFRD och som kallas Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). CSRD innebär bland annat att fler bolag kommer att omfattas av lagen, kraven blir tydligare och rapporten ska granskas av revisor. CSRD är inspirerat av flera av de ramverk för hållbarhetsrapportering som redan finns, till exempel GRI.


Förslaget innebär bland annat:


Fler och mindre bolag kommer att omfattas av lagen så även de mindre börsnoterade bolagen kommer att behöva göra hållbarhetsrapportering enligt lag.

  • Hållbarhetsrapporten måste översiktligt granskas av revisor (inte krav idag).

  • Mer detaljerade rapporteringskrav och ett krav på att rapportera enligt EU:s standarder för hållbarhetsrapportering

  • Krav på att hållbarhetsraporten ska taggas (motsvarande ESEF)


Det nya regelverket gäller från och med årsredovisningen 2023

Detta nya regelverk, CSRD, förväntas börja gälla från och med 2023, det vill säga i årsredovisningen som bolagen publicerar våren 2024. I oktober i år är planen att standarderna ska antas av EU-kommissionen och då blir det tydligare vad som förväntas rapporteras i hållbarhetsrapporterna framöver. Vill man följa arbetet med direktivet kan man gå in på EFRAG:s hemsida.


Vänta inte!

Även om lagen inte förväntas gälla förrän 2023 så är det viktigt att ni förbereder er redan

nu, så snart standarderna är beslutade. Gör en del av jobbet redan i års- och hållbarhetsredovisningen för 2022 så blir steget inte lika långt året efter.


bottom of page