top of page

Inteas årsredovisning: Fastighetsbolag i elegant design

Intea är ett fastighetsbolag inom social infrastruktur. Med social infrastruktur avses lokaler för samhällsviktiga funktioner som är specialanpassade för sitt ändamål. Intea har vuxit kraftigt sedan det grundades 2015. Bolaget har en personlig profil och understryker vikten av att ha nära relationer med kunder och samarbetspartners.


Uppdraget för årets produktion var att höja innehållsvärdet i årsredovisningen och samtidigt bibehålla den eleganta men rena profil som årsredovisningarna haft sedan 2017.


Resultat

En elegant årsredovisning som ökat faktainnehållet utan att förta känslan av enkelhet. Denna årsredovisning står ut bland andra i tryckt format med guldfoliering på hård tygpärm och spiralrygg i guld.


Detta är andra året som Korp samarbetar med Intea för årsredovisningen. Korp stod för hela processen inklusive koncept, projektledning, textarbete och grafisk design.

bottom of page