top of page

Bravidas årsredovisning: Fastighetsteknik i ny förpackning

Bravida, Nordens ledande el- och vvs-leverantör, är ett företag i förändring. Under hösten 2020 lanserade företaget en ny affärsplan, där de både stöpte om sitt kunderbjudande och höjde sin ambitionsnivå inför framtiden, bland annat inom hållbarhet och digitalisering. Parallellt med detta utvecklades en uppdaterad grafisk profil.


Bravida ville att årsredovisningen 2020 skulle ge investerarna en bild av det nya Bravida och samtidigt lägga grunden för kommunikationen framöver. Och inte minst: processen skulle gå lika smidigt som vanligt, men på kortare tid.


Resultat

En inbjudande och visuellt stark årsredovisning som på ett tydligt sätt förklarar bolagets nya riktning och hållbarhetsarbete inför framtiden.

Peter Norström, IR-ansvarig på Bravida, berättar om samarbetet och slutresultatet:


- Vi är mycket nöjda med årets årsredovisning, som paketerar det nya Bravida på ett snyggt och pedagogiskt sätt. Som vanligt var processen och samarbetet med Korp problemfritt, trots den korta tidplanen!

Bravida har tagit hjälp av oss på Korp i över 10 år. I denna produktion stod Korp för innehållskoncept, textarbete och projektledning.bottom of page