top of page

Har ni grunden på plats?

Om ni inte har en klar bild av vad företaget ska säga, varför kommunicera alls?


Som kommunikationskonsulter möter vi ofta företag som ”vill komma in i Dagens Industri” eller ”synas på sociala medier”. Men, som de flesta upptäcker i längden, funkar det inte riktigt så. Kommunikation är ett långsiktigt arbete.


För att kommunikationen från ert företag ska lyckas, oavsett om det handlar om PR, IR, sociala medier, webb eller internkommunikation, behöver ni först göra ett grundarbete och en strategi:

1. Definiera företagets affärsidé, vision, strategier, värderingar

2. Definiera vad man vill kommunicera, varför och till vem

3. Först när man har definierat 1 och 2 är det dags att tänka på vilken kanal eller aktivitet som passar bäst för att nå rätt målgrupper.


Förvånansvärt ofta ser vi företag som vill skippa 1 och 2 och gå direkt på 3, även börsnoterade företag på Large Cap-listan.


1 och 2 är svåra. 3 är lättare.

1 och 2 kräver tid och ansträngning, godkännande från styrelse och ledning. De kräver tankearbete.


Hos Korp Kommunikation får växande företag hjälp att koppla ihop strategi och kommunikation, utan att behöva anställa en hel kommunikationsavdelning. Behöver ditt företag hjälp med 1 och 2? Kontakta oss så guidar vi er vidare.
bottom of page