top of page

Hej från oss!

Hej från Korp Kommunikation! Det här är årets glada gäng. Tillsammans har vi över 250 års erfarenhet av finansiell och strategisk kommunikation. Nu kör vi igång säsongen!

Korp Kommunikation hjälper bolag till bättre kommunikation, ofta med utgångspunkt i den finansiella kommunikationen. De flesta av våra kunder är små och medelstora bolag - på börsen eller på väg dit. Många av dem växer snabbt och har ännu inte någon egen kommunikationsavdelning.Vi vill förbättra vår kommunikation - hur ska vi börja?

När ett växande företag vill ta tag i sin kommunikation, brukar årsredovisningen vara en bra ände att starta i. Där behöver bolag varje år formulera sin story. Vilka är vi? Vart är vi på väg och hur ska vi komma dit? Och hur går det?


Budskapen kan sedan användas i många olika kanaler, till exempel internt i företaget, investerarpresentationer, delårsrapporter, internkommunikation, på webben, hållbarhet och corporate communications.


Korp Kommunikation hjälper er till nästa nivå

Korp Kommunikation har lång samlad erfarenhet av utformning, produktion och design av årsredovisningar och delårsrapporter. Vi kan hjälpa er att beskriva vilka ni är och vart ni är på väg, och lägger stort fokus på att skapa en smidig process.


Dessutom hjälper vi gärna till med bland annat investor relations, strategisk kommunikation, affärsplaner, hållbarhet och corporate communications.


Vi har fortfarande utrymme för fler kunder denna säsong. Hör gärna av dig om ditt företag också vill ha hjälp att ta kommunikationen till nästa nivå.bottom of page