top of page

Hur hållbarhet blir en del av affären

Många stora företag i Sverige ser hållbarhet som en överlevnadsfråga. Men små och medelstora företag har inte kommit lika långt. David Wiking, vår hållbarhetsexpert, delar med sig av några tips för att komma igång.


Hållbarhet – en överlevnadsfråga för företag

Sverige och Norden ligger långt fram när det gäller hållbarhetsfrågor, och vårt näringsliv har en stor del i den framgången. Men om världen ska nå de mål som satts upp i Agenda 2030, måste alla företag göra mer för att bidra.


För svenska och nordiska företag har hållbarhet blivit en hygienfaktor. Många av våra stora företag har kommit i gång bra. De har börjat förstå och till viss del även agera på de hållbarhetsutmaningar vi står inför, även om vi fortfarande ser fler utfästelser än resultat.


Ganska många hållbarhetsrapporter står sig också bra vid en internationell jämförelse.

För de mindre och medelstora företagen är det värre. Många tycks ännu inte se hållbarhet som en överlevnadsfråga.


Varför behöver bolag bry sig om hållbarhet?

Så varför ska man då som bolag bry sig om hållbarhet? Om man nu själv inte är så intresserad finns det trots det flera skäl att agera:

  • Vi ser allt fler regleringar, till exempel EU:s taxonomi för hållbara investeringar

  • Fler kunder, både B2B och B2C, efterfrågar hållbara tjänster och produkter.

  • Anställda vill arbeta för hållbara företag!

  • Ägare och investerare efterfrågar allt oftare hållbarhet hos de bolag de investerar i.

Hur gör vi för att komma igång med vårt hållbarhetsarbete?

Ett bra sätt att komma igång med hållbarhetsarbetet är att inleda med följande steg:

  • Gör en omvärldsanalys och läs in er. Vilka regler och lagar måste vi följa? Vad gör våra konkurrenter?

  • Gör en intressentanalys och väsentlighetsanalys. Vilka är våra intressenter och vilka är de avgörande hållbarhetsfrågorna för dem?

  • Sätt mål. Var kan vi göra störst skillnad för våra intressenter? Finns det något hållbarhetsramverk som kan passa er verksamhet? Sätt mål, och se hur de kan integreras i er existerande affärsplan.

När det sedan är dags för hållbarhetsrapporteringen, vilket alla företag som uppfyller vissa kriterier kring storlek och omsättning är ålagda att göra, bör de första stegen ha lagt en grund som gör att det finns något viktigt att rapportera om!


De flesta företag behöver hjälp

För att komma igång, är det viktigt att få en bild av vilken kompetens som behövs respektive finns i företaget. Om ditt bolag saknar in-house kompetens går det förstås att läsa sig till mycket själv. Men utvärdera även möjligheterna att rekrytera eller ta hjälp utifrån. Det kan göra det enklare för ditt företag att ta de första stegen i hållbarhetsarbetet.

David Wiking, grundare av We-ness. David är managementkonsult med fokus på hållbarhet, vilket han arbetat med i över två decennier. David och We-ness arbetar nära Korp i fråga om hållbarhet.


Vill du veta mer?

Hör gärna av dig till David Wiking

Mail: david.wiking@we-ness.se

Tel: 0734 427 472

bottom of page