top of page

Klimatet förändras – men vad kan VI göra? 4 råd till företag som inte vet var de ska börja

Klimatförändringarna är ett faktum, och nu måste alla hjälpas åt. Viljan finns – men många små och medelstora företag är fundersamma. Hur kommer man igång? Här kommer några råd från vår hållbarhetsexpert David Wiking.


För dem som inte visste det, publicerade FN:s klimatpanel IPCC sin senaste rapport häromveckan. Den visar att det nu står tämligen klart att klimatförändringarna är ett faktum (läs rapporten här). För att ha en chans att nå 1,5-gradersmålet och därmed minska risken för de värsta scenarierna måste vi alla hjälpas åt. Det räcker inte med att titta på någon annan (läs Kina).

Viljan finns – men hur kommer vi vidare?

Min erfarenhet är att många svenska företag vill minska sin negativa påverkan, både vad gäller klimat och andra hållbarhetsaspekter. De funderar på hur uttjänta produkter kan få nytt liv, på energibesparingar och hur deras verksamhet påverkar lokalsamhälle och kunder. Men lite för ofta stannar det vid funderingar och riskanalyser.


Om vi kan bidra till att hjälpa företag att bli en del av lösningen istället för att vara en del av problemet, att omvandla vilja till handling, så har vi gjort något betydelsefullt.


Hur kommer vi igång?

En del företag har redan hunnit långt och vet vad de ska göra. Andra är mer fundersamma. Här är fyra råd till er som inte riktigt vet var ni ska börja:


  • Gör en egen analys. Fundera på vilken typ av negativ och/eller positiv påverkan ni har på klimat, miljö och människor. Då har ni lagt grunden för en så kallad materialitetsanalys.

  • Definiera förväntningar. Ta reda på vad ägare, kunder och andra intressenter (t.ex. myndigheter, anställda, leverantörer m.fl.) har för förväntningar på ert hållbarhetsarbete.

  • Använd internt engagemang. Förmodligen finns det engagemang och kompetens inom bolaget. Det är en guldgruva som ni ska utnyttja!

  • Ta hjälp – det lönar sig. Om ni inte har egna resurser och kompetens inom hållbarhet så ta hjälp av någon, om än bara inledningsvis så ni får en överblick och bild av var ni ska börja och var ni kan hitta information. Det behöver inte vara dyrt och det betalar sig ofta.

Fastna inte i begreppen – i grunden handlar det om att göra världen bättre

När ditt företag tar tag i sitt hållbarhetsarbete stöter ni helt säkert på en mängd förkortningar, hållbarhetsramverk, certifieringar och standarder att förhålla sig till. Syftet med dem är att göra det enklare för bolag att kommunicera med till exempel investerare.


Samtidigt kan det verka förvirrande och upplevas som väl byråkratiskt med alla begrepp och förkortningar. Då kan det vara bra att påminna sig om att hållbarhet, i grunden, faktiskt handlar om något så självklart som att inte försämra förutsättningarna för framtida generationer att leva ett gott liv.


Vill du ha fler råd kring hur ditt företag kan komma igång med sitt hållbarhetsarbete? Kontakta gärna Korp Kommunikations hållbarhetspartner David Wiking.


bottom of page