top of page

Måste en VD ha gått scenskolan?

Det ställs höga krav på VD:ar idag. Men ställs tillräckligt höga krav på deras scenkonst? Vår partner Hélène Westholm, som har varit på Health Care-konferens, reflekterar över sambandet mellan börsvärde och retorisk förmåga.


För ett tag sen hade jag förmånen att få lyssna på ett antal bolagspresentationer på en välarrangerad Health Care-konferensdag här i Stockholm. Så många spännande bolag, med så många intressanta affärsidéer! Det kändes lite lyxigt få ägna sig en stund åt DNA-testning, snälla bakterier och hematologisk diagnostik. Om du inte somnar…


Komplexa frågor kräver mycket av talaren

Bolag som presenterar på en Health Care-konferens är bolag som pysslar med ganska komplexa saker. För att publiken inte snabbt zooma ut så krävs det mycket av talaren. Många var de – intelligenta och välutbildade VD:ar som berättade om sina fantastiska företag, gärna supporterade av powerpoints i myrskrift – i en stämma som aldrig ändrade tonläge – i 20 minuter.


Retorisk förmåga är inte en självklarhet

Det ställs otroligt höga krav på en VD idag, det vet vi alla. Att stå upp och tala inför okända människor behöver inte alls vara en naturlig förmåga bara för att man är en duktig VD. Men det slår mig att det ändå är så få som verkar förstå hur mycket det betyder för hur omvärlden uppfattar bolaget.


Borde vara en självklar del av IR-arbetet

Med detta förespråkar jag inte att en VD ska ägna sig åt att snacka upp börsvärdet. Men jag är övertygad om att ett bolag med en VD som kan göra det svåra enkelt och som fångar sina åhörare, klättrar högre på P/E-stegen. Att sätta duktiga VD:ar i scenskolan är nog slöseri. Men att jobba både med det skriftliga och muntliga framträdandet borde vara en självklar del i alla bolags Investor Relations-arbete.


Hélène Westholm är partner och en av grundarna av Korp Kommunikation. Behöver ditt företag hjälp att förbättra sitt IR-arbete? Ring eller skriv till Hélène så hjälper hon dig vidare!bottom of page