top of page

Nils Liliedahl: ”Svenska bolags årsredovisningar är bland de bästa i världen”

Vad driver en människa att läsa hundratals årsredovisningar om året? Korp Kommunikation har träffat Nils Liliedahl, en av initiativtagarna bakom tävlingen ”Sveriges bästa årsredovisning”, som i år sponsras av Korp Kommunikation.

Hur kom du in på det här med årsredovisningar?

- I mitten på nittiotalet började jag jobba på Stockholmsbörsen och blev i samband med det sekreterare i tävlingen ”Sveriges bästa redovisning”, som den hette på den tiden. Då handlade det mer om hur man efterlevde redovisningsregler, och årsredovisningarna var i pappersformat. Det blev många lådor med årsredovisningar!


- Jag har varit inblandad sedan dess, på olika sätt. Med åren har tävlingen förändrats och är nu mer inriktad på hur bolagen presenterar sin verksamhet och de ”mjuka frågorna”.


Hur viktigt är det för ett företags värde att ha en bra ”story”?

- Årsredovisningen samlar ihop och kommunicerar till många olika intressenter i samma dokument. För större bolag handlar det främst om att nå stora investerare och myndigheter. Det är även ett viktigt dokument för nya analytiker. För mindre bolag handlar det framför allt om att få in finansiering.

- Oavsett vilka målgrupper man försöker nå, är det viktigt att ha en story. Som investerare skulle jag tycka att det är viktigt att den är konsistent över tid så att den inte ändras varje vecka.

Hur har årsredovisningarnas betydelse förändrats de senaste tio åren?

- Det är inte så stor skillnad. Men vi ser en trend mot fler obligatoriska rapporter, underskrifter och formaliadelar. Årsredovisningarna blir mer formaliserade och mer likartade – och därmed mindre intressanta.

- De mindre bolagens årsredovisningar har blivit bättre de senaste tio åren! Många av dem har blivit bättre på att beskriva vad de håller på med och vad deras planer är. De märks främst på listorna med de mindre bolagen.

Hur tror du att årsredovisningar kommer se ut om tio år?

- Jag är lite orolig för det, faktiskt. Årsredovisningarna blir ju allt mer digitala, och det gör att informationsmängden sväller. Det kan göra att årsredovisningarna blir svårlästa. Vi kan se tecken på detta redan idag. Till exempel har många bolag svårt att hitta en bra balans mellan hållbarhetsinformation och vanlig finansiell information.

- Läsarna vill förstå bolagets verksamhet och hur de ska tjäna pengar. Då krävs det att bolagen konsoliderar och lyfter upp bilden av sig själva. Siffror, texter, bilder och illustrationer hjälper läsaren att prioritera informationen. Det krävs för att mottagarna ska kunna få ut vettig information.


Vilken skillnad gör ”Sveriges bästa årsredovisning”?

- Tävlingen har funnits i femtio år och vår förhoppning är att den gör nytta för alla – för bolagen som gör årsredovisningar, för investerare och andra målgrupper, för Nasdaq Stockholm, för FAR och för Sveriges kommunikatörer. Vi vet ju inte om det just är tävlingen som gör skillnad. Men vi kan konstatera att svenska storbolags årsredovisningar är bland de bästa i världen.


Vinnarna i årets tävling presenteras på torsdag 30 september 2021.

bottom of page