top of page

Skandia väljer Korp Kommunikation

Skandia har bytt byrå för sin finansiella rapportering och hållbarhetsrapportering. Valet föll på Korp Kommunikation, som specialiserar sig inom finansiell och strategisk kommunikation.


Skandia är en av Sveriges största försäkrings- och bankkoncerner. I toppen finns ett kundägt livbolag, som bland annat äger Försäkringsaktiebolaget Skandia, Skandiabanken, Skandia Fonder och Skandia Investment Management AB. Skandia producerar varje år ett antal finansiella rapporter, dels års- och hållbarhetsredovisning och delårsrapporter för koncernen, dels årsredovisningar för dotterbolagen.


Koncernen har nyligen bytt byrå och kommer framöver att arbeta med Korp Kommunikation som sin partner för sin finansiella rapportering och hållbarhetsrapportering. Hélène Westholm, partner och arbetande styrelseordförande på Korp Kommunikation, kommenterar det nya avtalet:

– Vi är enormt stolta att få ett så stort förtroende från Skandia. Skandia har redan idag hög klass på sin rapportering, men har ambitioner om att fortsätta utveckla både hållbarhetsarbetet och rapporteringen. I rapporteringen handlar det framför allt om att lyfta fram det koncernens hållbarhetsfokus, men också om att möta de nya krav som vi ser på området, säger Hélène Westholm.


Korp Kommunikation är en Stockholmsbyrå som erbjuder tjänster inom finansiell och strategisk kommunikation. Företaget har ett brett team som inkluderar specialister inom strategi, IR och hållbarhet.Behöver ditt företag också hjälp med finansiell eller strategisk kommunikation?


bottom of page