top of page

Probis årsredovisning: Tydlig röd tråd och digital kortversion

Probi är ett av de största och ledande probiotikabolagen i världen. Under 2020 formulerade bolaget tre strategiska fokusområden som är centrala för den framtida utvecklingen; Fördubblad tillväxt, Ledarroll inom innovation och utveckling och Effektiv tillverkning. Samtidigt fick Probi en ansiktslyftning med en ny tilltalande grafisk profil.


Tillsammans med Probi formulerade Korp den röda tråden som byggde på de tre strategiska fokusområdena. För att beskriva vad dessa fokusområden betyder i verkligheten, valde vi att lyfta fram dem med hjälp av intervjuer med de ansvariga i ledningsgruppen samt kundcase och flera medarbetarintervjuer.


Resultat

En lättillgänglig och tilltalande årsredovisning som samtidigt lyfter fram bolagets förmågor och vetenskapliga förankring.


One-pager sammanfattar de viktigaste budskapen. Probi valde att även ta Korp till hjälp för att göra en digital årsredovisning, en så kallad one-pager, som på ett tilltalande sätt sammanfattar de viktigaste budskapen. Den går att läsa här (länken öppnas i ny flik).


Inspirerande slutresultat. Korp har samarbetat med Probi sedan 2019 och detta var den första årsredovisningen.


- Vi är mycket nöjda med slutresultatet av projektet och tycker att vi fått till en inspirerande och läsarvänlig årsredovisning som kan attrahera målgruppen. Detta har ytterligare förstärkts genom den one-pager som har skapats för vår hemsida, säger Henrik Lundkvist, CFO.


Korp stod för hela processen inklusive koncept, projektledning, textarbete och grafisk design.

bottom of page