top of page

Dags att välja format för nästa årsredovisning? Så gjorde 332 börsbolag 2020

Liggande, stående, tryckt, digitalt? Interaktivt eller webbversion? Valen är många när bolag ska välja format på sin årsredovisning. Korp Kommunikation har undersökt vilka format som var vanligast 2020, och ger sin syn på hur trenderna ser ut framöver.


Förr var det självklart. Årsredovisningen skulle tryckas och postas ut till samtliga aktieägare. Sedan många år har de tryckta upplagorna minskat och de flesta läser eller hämtar sin årsredovisning på webben. De digitala förutsättningarna för att utforma årsredovisningen har kommit långt. Hur har det påverkat formatet av årsredovisningen? Varje år väljer börsbolagens årsredovisningsteam hur årsredovisningen ska utformas. En fråga är då ofta, ska vi ha kvar det traditionella formatet – stående pdf i A4 – eller ska vi förändra oss i år? Vill vi det? Och hur kan vi använda webben bättre?


Har bolagen börjat tänka om?

De senaste åren har vi sett att vissa företag successivt börjat anpassa årsredovisningens format och innehåll till digitala kanaler. Samtidigt har det traditionella årsredovisningsformatet – stående pdf i A4-format – fortsatt haft en stark ställning, även om de tryckta upplagorna under många år har minskat.


Om undersökningen

Vi på Korp var nyfikna på hur årsredovisningarnas format håller på att förändras. Därför gjorde vi en genomgång av börsbolagens val av format för årsredovisningen 2020 – och hur bolagen anpassat sina årsredovisningar för digitala kanaler.


I undersökningen har vi gått igenom samtliga årsredovisningar för 2020 publicerade av bolag på Nasdaq OMX Stockholms Large Cap-, Mid Cap- och Small Cap-listor till och med maj 2021 (Large Cap och Mid Cap) och till och med 10 juni 2021 (Small Cap).


Resultatet: traditionellt format dominerar ännu – men digitala anpassningar på uppgång

Undersökningen visar att de flesta bolag fortfarande väljer stående pdf som format, men att digitala anpassningar som liggande pdf, interaktiva pdf-funktioner och digitala kortversioner på webben blir allt vanligare.


Resultatet skiljer sig dock mellan de olika listorna på börsen. Vill du veta mer?


Läs hela rapporten här (pdf, 9 sidor)bottom of page