I'm%2520releasing%2520my%2520series%2520

Strategi och affärsplan

Corporate Communication

En tydlig och välformulerad strategi- och handlingsplan är utgångspunkten.

En tydlig och välformulerad strategi- och handlingsplan är utgångspunkten i ditt bolags väg mot att realisera mål och visioner. Med utgångspunkt i ledningens strategiska diskussion stödjer vi och formulerar affärsplanen så att den blir användbar för hela organisationen.

 

Tillsammans med er etablerar vi ett strategisk plan med centrala budskap, relevant innehåll, illustrationer och budskap som visualiserar vägen mot målet och lägger grunden för kommunikation till bolagets olika intressenter – chefer och medarbetare, investerare eller kunder.