top of page
AEnB2UpmEHxuffu4hXvM2w56bsa44FOvycjnQDKn38v_1eCNL14cKYFDmu-_RnqKpzZ5NWS5MR8XfhWzZLy8Mr0kh3

Strategi och affärsplan

Corporate Communications

En tydlig och välformulerad strategi- och handlingsplan är utgångspunkten.

En tydlig och välformulerad strategi- och handlingsplan är utgångspunkten i ditt bolags väg mot att realisera mål och visioner. Med utgångspunkt i ledningens strategiska diskussion stödjer vi och formulerar affärsplanen så att den blir användbar för hela organisationen.

 

Tillsammans med er etablerar vi ett strategisk plan med centrala budskap, relevant innehåll, illustrationer och budskap som visualiserar vägen mot målet och lägger grunden för kommunikation till bolagets olika intressenter – chefer och medarbetare, investerare eller kunder.

bottom of page