top of page

Vi hjälper ditt företag till bättre kommunikation

Korp är en kommunikationspartner till små och medelstora bolag, på börsen eller på väg dit. Våra kunder är ofta tillväxtbolag som inte har en egen kommunikationsavdelning.

Vi har under många år hjälpt bolag till bättre kommunikation, ofta med utgångspunkt i den finansiella kommunikationen.

Finansiella rapporter

Finansiella rapporter är grunden för bolagets kommunikation med investerarna. I årsredovisningen får investerarna en helhetsbild av ditt företag.

 

Korp kommunikation har många års erfarenhet av finansiell rapportering, både årsredovisningar och delårsrapporter, och har alltid koll på de senaste trenderna. Vi stödjer ditt företag genom hela eller delar av processen – idé, budskap, konceptutveckling och design.

Hos oss får du även hjälp att navigera genom de regelverk och ramverk som alla noterade bolag behöver förhålla sig till.

Business team
Fästpunkt 4
Fästpunkt 1
Meeting

Corporate Communications

Strategisk företagskommunikation kan hjälpa ditt bolag att omsätta sina mål till verklighet. I teorin är det ganska enkelt. Bestäm vart ni ska, formulera det i en affärsplan och låt sedan all kommunikation stödja era strategier. I praktiken kan det behövas hjälp utifrån.

Korp har lång erfarenhet av Corporate Communications. Hos oss får ditt företag hjälp att ta fram strategier och budskap för att stärka bilden av bolaget. Sedan hjälper vi till att omsätta dem i praktisk kommunikation. Utan att ni behöver anställa en hel kommunikationsavdelning.

Investor Relations (IR)

Goda investerarrelationer lönar sig i längden. Hos Korp får ditt företag hjälp att etablera och upprätthålla starka relationer till investerare, analytiker och ekonomijournalister. Tillsammans med er tar vi fram en investment story, en strategisk IR-plan och tydliga mål.

Sedan kavlar vi upp ärmarna och hjälper till med det praktiska: investerarmöten, roadshows och kapitalmarknadsdagar, löpande uppföljning och kontakt med investerare och analytiker. 

Ett väl genomfört IR-arbete ökar möjligheterna till rätt värdering och lägre kapitalkostnader för ditt bolag.

Fästpunkt 2
Fästpunkt 3
Ger en presentation

Hållbarhet

”Det här med hållbarhet är svårt. Det finns så många regelverk och förkortningar och vi vet inte var vi ska börja.” 

 

Hållbarhet är inte längre ett val. Förutom lagkravet på hållbarhetsrapportering i årsredovisningen, ökar nu förväntningarna från investerare och andra intressenter. Hållbarhet förväntas redan vara en integrerad del av företagets strategier och rapportering. 

 

Hur långt har ditt företag kommit? Hos Korp får ditt företag stöd kring strategi, praktisk vägledning och kommunikation inom hållbarhet. Vi har koll på regelverken och ramverken och samarbetar med hållbarhetsspecialister. Tillsammans hjälper vi er till nästa nivå.

bottom of page