top of page

Corporate communications

Strategisk företagskommunikation kan hjälpa ditt bolag att omsätta sina mål till verklighet.

Effektiv företagskommunikation stöttar affären och bolagets väg mot målet

Effektiv företagskommunikation är ett viktigt verktyg som hjälper dig att genomföra dina strategier för bolaget, stärka relationer till både kunder, medarbetare, investerare och samhället i stort.  


Tillsammans med er bygger vi en stark plattform för kommunikationen, som fungerar  både externt och internt. Med utgångspunkt i bolagets nuläge, mål och förutsättningar tar vi fram budskap och strategier för att tydliggöra och stärka bilden av ditt bolag.  


Därefter omsätter vi planen i praktisk kommunikation. Vi hjälper dig att välja och utveckla kanaler där bolaget ska arbeta - webb och intranät, traditionella och sociala media. Vi kan också stödja ditt bolag i det praktiska arbetet att löpande formulera och uttrycka budskap och nyheter.  


Korp Kommunikation är en kommunikationspartner till dig och ditt bolag. Det betyder att vi arbetar långsiktigt. Vi vill lära känna dig och ditt bolag för att resultatet ska bli så bra som möjligt!


Vill du veta mer?

Behöver ditt företag vässa sin kommunikation? Vi ger gärna råd om hur ni kan ta nästa steg. Kontakta Linna Österman på linna.osterman@korpkom.se eller 070-5495649.


bottom of page