top of page

Finansiella rapporter

Korp Kommunikation skapar snygga och tydliga finansiella rapporter som bygger förtroende hos investerare och bidrar till att öka intresset för aktien.

Finansiella rapporter är grunden för bolagets kommunikation med investerarna. Delårsrapporten kommunicerar periodens resultat. I årsredovisningen får investerarna en helhetsbild av ditt företag, medan hållbarhetsrapporten ger en överblick över hur företaget hanterar sociala och miljömässiga frågor. Alla tre rapporterna är viktiga för att bygga förtroende och synlighet hos investerarna - och att öka intresset för aktien.


En genomtänkt rapportering bidrar till att tydliggöra företagets affär och strategi på ett pedagogiskt sätt. Både årsredovisningen och hållbarhetsrapporten ska vara lättillgängliga, men samtidigt tillräckligt faktafyllda och djuplodande för att kunna beskriva bolagets lösningar på samhällsutmaningar.


Utveckling, produktion och design av rapporter

Korp Kommunikation har många års erfarenhet av att hjälpa kunder inom finansiell rapportering. Hos oss kan ditt företag få stöd med produktion av bland annat årsredovisningar, delårsrapporter och hållbarhetsrapporter. Vi hjälper även till med prospekt inför börsintroduktioner (IPO).


Korp Kommunikation bidrar med ett utifrånperspektiv och hjälper till genom hela eller delar av processen från analys till färdig rapport. Självklart har vi koll på de senaste trenderna och guidar er genom regelverken.


För att skapa en förstklassig slutprodukt är det viktigt att processen känns trygg och smidig för er som kund. Inför projektstarten fastställer vi tillsammans mål, syfte och kommunikativa koncept för produkten. Vi diskuterar igenom målgrupp, tonalitet och innehåll, samt hur årsredovisningen kan återanvändas i fler kanaler, exempelvis som inlägg i sociala medier, som en webbaserad kortversion eller som en bas för företagspresentationen.


Under projektet erbjuder vi sedan hjälp med projektledning, rådgivning, textproduktion och formgivning - hela vägen från idé till färdig produkt. Vi lägger särskild vikt vid att säkerställa hög kvalitet genom en bra korrekturprocess.


Genom att välja Korp Kommunikation som partner för er finansiella rapportering kan ni vara säkra på att få professionell hjälp och stöd genom hela processen. Vi tar hand om hela processen och ser till att er rapport är inte bara rätt enligt regelverken utan också lättförståelig och kommunikativ för er målgrupp.


Vill du veta mer?

Behöver ditt företag vässa sin finansiella rapportering? Vi ger gärna råd om hur ni kan ta nästa steg. Kontakta Linna Österman på linna.osterman@korpkom.se eller 070-5495649.bottom of page