top of page

Hållbarhet

Förutom skärpta krav på hållbarhetsrapportering, ökar nu förväntningarna från investerare och andra intressenter. Vi hjälper er till nästa nivå.

Hållbarhetsstrategi

Hållbarhetsstrategin är grunden för ett bra hållbarhetsarbete som gör skillnad.  Ett bra sätt att lägga grunden för en hållbarhetsstrategi är att inleda med följande steg:


Gör en omvärldsanalys och läs in er. Vilka regler och lagar måste vi följa? Vad gör våra konkurrenter?  Gör en intressentanalys och väsentlighetsanalys. Vilka är våra intressenter och vilka är de avgörande hållbarhetsfrågorna för dem? 


Sätt mål. Var kan vi göra störst skillnad för våra intressenter? Finns det något hållbarhetsramverk som kan passa er verksamhet? Sätt mål, och se hur de kan integreras i er existerande affärsplan.  När det sedan är dags för hållbarhetsrapporteringen, vilket alla företag som uppfyller vissa kriterier kring storlek och omsättning är ålagda att göra, bör de första stegen ha lagt en grund som gör att det finns något viktigt att rapportera om! ​


Hållbarhetsrapport

Syftet med en hållbarhetsrapport är att presentera ett företags arbete med hållbarhetsfrågor och redovisa vilka framsteg som har gjorts under året. Hållbarhetsrapporten kallas ibland "hållbarhetsredovisning" eller "miljöredovisning".   Rapporten ska ge läsaren information om verksamhetens konsekvenser för miljö, sociala förhållanden, personal, respekt för mänskliga rättigheter och motverkande av korruption. ​


Hållbarhetsrapporten utgår från företagets hållbarhetsstrategi och det hållbarhetsarbete som har gjorts under året. För att få struktur på sin hållbarhetsrapportering använder många företag ett hållbarhetsramverk som till exempel GRI, SASB eller TCDF. Hållbarhetsrapporten utformas ofta som en del av årsredovisningen, men kan även publiceras som en separat bilaga. ​


Om ni inte har egna resurser och kompetens inom hållbarhet kan det vara en bra start hjälp av någon, om än bara inledningsvis. På så sätt kan ni enkelt få en överblick och bild av var ni ska börja och var ni kan hitta information. Det behöver inte vara dyrt och det betalar sig ofta. ​


Vem måste hållbarhetsrapportera? I Sverige är företag av en viss storlek skyldiga att hållbarhetsrapportera. Lagen innefattar företag som uppfyller två eller tre av följande villkor, under båda de två senaste räkenskapsåren: fler än 250 anställda, en balansomslutning på mer än 175 miljoner kronor eller en nettoomsättning på över 350 miljoner.


De flesta företag behöver hjälp

För att komma igång, är det viktigt att få en bild av vilken kompetens som behövs respektive finns i företaget. Om ditt bolag saknar in-house kompetens går det förstås att läsa sig till mycket själv. Men utvärdera även möjligheterna att rekrytera eller ta hjälp utifrån. Det kan göra det enklare för ditt företag att ta de första stegen i hållbarhetsarbetet.Vill du veta mer?

Behöver ditt företag vässa sin hållbarhetsrapportering? Vi ger gärna råd om hur ni kan ta nästa steg. Kontakta Linna Österman på linna.osterman@korpkom.se eller 070-5495649.

bottom of page