top of page

Investor Relations (IR)

Ett genomtänkt IR-arbete lönar sig i längden. Korp hjälper er med helheten - från en strategisk IR-plan till att genomföra det praktiska arbetet.

Vi kan erbjuda helheten inom investor relations

Investor Relations omfattar många områden och i mindre och medelstora bolag är resurserna ibland små. Samtidigt måste alla noterade bolag följa samma regelverk och ha samma kommunikation med marknaden och ägarna.   Hos oss får du helheten. Vi kan hjälpa er med allt från att tillsammans med styrelse och ledning ta fram den strategiska Investor Relations-planen till att konkret hjälpa er finanschef eller kommunikationsansvarige med hantverket som t.ex. att ta fram presentationsunderlag, producera delårsrapporter eller skicka ut era pressmeddelanden. Under perioder kan vi även vara er inhouse-IR-avdelning.


Ett långsiktigt arbete med investerarrelationer lönar sig i längden

Vi ser investor relations ur ett strategiskt perspektiv. Ett väl genomfört IR-arbete och goda investerarrelationer lönar sig i rätt värdering och lägre kostnader för ditt kapital.    Vi arbetar för att tillsammans med er etablera och upprätthålla starka relationer till investerare, analytiker och ekonomijournalister. Det bygger på tydliga mål och en genomtänkt strategi för dina investerarrelationer samt en utförbar plan.


Vi utvecklar er investment story och tar fram budskap och gör sedan investerarpresentationer och förslag på innehåll till hemsidan och rapporter. Tillsammans med er planerar vi och genomför investerarmöten, roadshows och kapitalmarknadsdagar men även löpande uppföljning och kontakt med investerare och analytiker. I botten ligger ett väl fungerande maskineri för finansiell rapportering och regelverk. Vi hjälper till med hantverket – pressmeddelanden, delårsrapporter och årsredovisning.


IR-webb

IR-webben är ditt bolags skyltfönster mot investerarna och navet i en god IR-kommunikation. Ett bra innehåll och en funktionell IR-sida stärker bolagets dialog med investerarna och ökar förtroendet för bolaget. 

Korp Kommunikation hjälper ditt bolag att skapa den IR-webb ni behöver. Med vår kunskap och kompetens hjälper vi till att ta fram och underhålla en webb med både effektiv funktion och attraktivt innehåll som passar ditt bolags ambition och som alltid uppfyller regelverket.


Vill du veta mer?

Behöver ditt företag vässa sin sitt IR-arbete? Vi ger gärna råd om hur ni kan ta nästa steg. Kontakta Hélène Westholm på helene.westholm@korpkom.se eller 073-3503262.


bottom of page